MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10

Код за поръчка: 88846425
Пълен код на поръчката: 871150088846425