MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 36W/865 1SL/25

Код за поръчка: 89277540
Пълен код на поръчката: 871150089277540