TL-D Colored

TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25

Код за поръчка: 72751040
Пълен код на поръчката: 871150072751040