TL-D Colored

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Код за поръчка: 64300140
Пълен код на поръчката: 871150064300140