TL-D Colored

TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Код за поръчка: 72754140 Пълен код на поръчката: 871150072754140