TL-D Colored

TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Код за поръчка: 95447340 Пълен код на поръчката: 871150095447340