TL-D Colored

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

Код за поръчка: 95451040
Пълен код на поръчката: 871150095451040