MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40

Код за поръчка: 63734555
Пълен код на поръчката: 871150063734555