Capsules LV 3000 h

Caps 3000h 14.3W G4 12V CL 1CT/10x10F

Код за поръчка: 82774100
Пълен код на поръчката: 871869682774100