Capsules LV 3000 h

Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F

Код за поръчка: 82780200
Пълен код на поръчката: 871869682780200