MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40

Код за поръчка: 59675300
Пълен код на поръчката: 871869659675300