3-circuit Square RCS750

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)

Продуктово описание

3-circuit Square RCS750, Normal, Aluminum, Tool-protected

Код за поръчка: 38109100
Пълен код на поръчката: 871155938109100