3-circuit Square RCS750

RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)

Продуктово описание

3-circuit Square RCS750, Normal, White, Tool-protected

Код за поръчка: 38110700
Пълен код на поръчката: 871155938110700