3-circuit Square RCS750

RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)

Продуктово описание

3-circuit Square RCS750, Normal, White, Tool-protected

Код за поръчка: 38112100 Пълен код на поръчката: 871155938112100