3-circuit Square RCS750

RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)

Продуктово описание

3-circuit Square RCS750, Normal, Black, Tool-protected

Код за поръчка: 79851600 Пълен код на поръчката: 871155979851600