StoreFit

ST210Y 19S/FMT DIA MB WH

Продуктово описание

ST210Y StoreFit CL trunk gen2, 50 W, Dali dimming Intaract System ready, Medium beam, 24°

Код за поръчка: 98277500
Пълен код на поръчката: 871869998277500