StoreFit

ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH

Продуктово описание

ST210Y StoreFit CL trunk gen2, 60 W, Dali dimming Intaract System ready, Medium beam, 24°

Код за поръчка: 98290400 Пълен код на поръчката: 871869998290400