StoreFit

ST210T 27S/830 WIA WB WH

Продуктово описание

STOREFIT, 22 W, Wireless driver Interact System ready, Wide beam, 30°

Код за поръчка: 01187800
Пълен код на поръчката: 872016901187800