StoreFit

ST210T 27S/830 WIA WB BK

Продуктово описание

STOREFIT, 22 W, Wireless driver Interact System ready, Wide beam, 36°

Код за поръчка: 01189200
Пълен код на поръчката: 872016901189200