StoreFit

ST210T 39S/830 WIA MB WH

Продуктово описание

STOREFIT, 34.5 W, Wireless driver Interact System ready, Medium-beam reflector high reflectance, 24°

Код за поръчка: 01190800
Пълен код на поръчката: 872016901190800