StoreFit

ST210T 27S/840 WIA WB WH

Продуктово описание

STOREFIT, 22 W, Wireless driver Interact System ready, Wide beam, 36°

Код за поръчка: 01195300
Пълен код на поръчката: 872016901195300