SlimBlend Gen2

RC330Z SMB W60L60

Продуктово описание

White

Код за поръчка: 95877799
Пълен код на поръчката: 871951495877799