KeyLine, Suspended

SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH

Продуктово описание

KeyLine, 30 W, Power supply unit (On/Off), Assymetric Beam angle

Код за поръчка: 61518200
Пълен код на поръчката: 872016961518200