KeyLine, Suspended

SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH

Продуктово описание

KeyLine, 19.6 W, Power supply unit (On/Off), Medium beam, 74° x 74°

Код за поръчка: 62415300
Пълен код на поръчката: 871951462415300