KeyLine, Suspended

SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU

Продуктово описание

KeyLine, 19.6 W, Power supply unit (On/Off), Medium beam, 74° x 74°

Код за поръчка: 62432000
Пълен код на поръчката: 871951462432000