KeyLine, Suspended

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU

Продуктово описание

KeyLine, 24 W, Power supply unit (On/Off), Medium beam, 74° x 74°

Код за поръчка: 62440500
Пълен код на поръчката: 871951462440500