KeyLine, Suspended

SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH

Продуктово описание

KeyLine, 36.5 W, Power supply unit (On/Off), Medium beam, 74° x 74°

Код за поръчка: 62444300
Пълен код на поръчката: 871951462444300