StoreSet Linear

SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK

Продуктово описание

STORESET LINEAR, 47 W, Dali dimming Intaract System ready visual light communicaton enabled, Wide beam, 85° x 85°

Код за поръчка: 01230100
Пълен код на поръчката: 872016901230100