CoreLine Wall-mounted

WL140Z Deco Ring GR

Продуктово описание

Gray

Код за поръчка: 53563399
Пълен код на поръчката: 871951453563399