Cleanroom CR350B

CR350Z SMB W60L60

Продуктово описание

Cleanroom CR350B, Accessory, Steel, White

Код за поръчка: 79753900
Пълен код на поръчката: 871869979753900