Cleanroom CR350B

CR350Z SMB W30L120

Продуктово описание

Cleanroom CR350B, Accessory, Steel, White

Код за поръчка: 79754600
Пълен код на поръчката: 871869979754600