Cleanroom LED CR250B

CR150Z SMB W30L120

Продуктово описание

Cleanroom LED CR250B, Accessory, Steel, White

Код за поръчка: 07298100
Пълен код на поръчката: 871869607298100