CoreLine tubular waterproof

WT210Z SW2

Продуктово описание

Steel

Код за поръчка: 95610099
Пълен код на поръчката: 871951495610099