CoreLine tubular waterproof

WT210Z SC

Продуктово описание

Steel

Код за поръчка: 95611799
Пълен код на поръчката: 871951495611799