Constant Voltage LED Transformers

LED Transformer 150W 24VDC 220-240V

Код за поръчка: 77534600
Пълен код на поръчката: 871869977534600