Xitanium LED linear drivers – isolated

Xitanium 36W 0.3-1A    54V TD 230V

Код за поръчка: 55264300
Пълен код на поръчката: 871869655264300