Xitanium LED linear drivers – isolated

Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V TD 230V

Код за поръчка: 55268100
Пълен код на поръчката: 871869655268100