Xitanium LED linear drivers – isolated

Xitanium 36W 0.3-1.0A 54V 230V

Код за поръчка: 75617800
Пълен код на поръчката: 871869975617800