Xitanium LED linear drivers – isolated

Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V 230V

Код за поръчка: 75619200
Пълен код на поръчката: 871869975619200