Xitanium LED linear drivers – non-isolated

Xitanium 75W 0.12-0.40A 215V TD 230V

Код за поръчка: 68402200
Пълен код на поръчката: 871829168402200