Xitanium LED linear drivers – non-isolated

Xitanium 36W 0.12-0.4A 115V 230V

Код за поръчка: 44000100
Пълен код на поръчката: 871869644000100