Xitanium LED linear drivers – non-isolated

Xitanium 35W 0.08-0.35A 150V S 230V

Код за поръчка: 55585900
Пълен код на поръчката: 871869655585900