Xitanium LED linear drivers – non-isolated

Xitanium 100W 0.25-0.7A 220V TD16 230V

Код за поръчка: 68602700
Пълен код на поръчката: 871869668602700