Xitanium LED linear drivers – non-isolated

Xitanium 300W 0.5-1.4A 300V iXt TD 230V

Код за поръчка: 30544100
Пълен код на поръчката: 871951430544100