Xitanium LED linear drivers - SR

Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V SR 230V

Код за поръчка: 55270400
Пълен код на поръчката: 871869655270400