Xitanium LED linear drivers - YellowDot

XI 60W 0.08-0.35A 300V TD16CL 230V

Код за поръчка: 78722900
Пълен код на поръчката: 871869678722900