Fortimo LED strip high flux gen 6

Fortimo LED Strip 1ft 2000lm FC 840 HV6

Код за поръчка: 78796700
Пълен код на поръчката: 871869978796700