Fortimo LED strip high flux gen 6

Fortimo LED Strip 2ft 4000lm FC 840 HV6

Код за поръчка: 78920600
Пълен код на поръчката: 871869978920600