Xitanium LED downlight and spotlight drivers

Xitanium 36W WH 0.3-1.05A 54V Is G2

Код за поръчка: 61042500
Пълен код на поръчката: 871869961042500