CertaFlux

CertaFlux RDL shelf 1150mm 840 G1

Код за поръчка: 62078300
Пълен код на поръчката: 871869962078300